Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jun 2016.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Rudarskog Instituta doo Beograd, Laboratorija za zaštitu životne sredine (br. ugovora V-404-10/2016-15), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec jun 2016. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

SO2
Dnevne koncentracije sumpor-dioksida ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV = 125 μg/m3 ) ni na jednom mernom mestu. Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 10,0 μg/m3, minimalna <10,0 μg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 28,4 μg/m3. Srednja izmerena koncentracija sumpor dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 11,9 μg/m3, minimalna <10,0 μg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 40,2 μg/m3.


NO2
Dnevne koncentracije azot-dioksida ne prekoračuju ni tolerantnu vrednost (TV=105 μg/m3) ni graničnu vrednost (GV=85 μg/m3 ) ni na jednom mernom mestu. Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 10,1 μg/m3, minimalna 7,4 μg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 17,5 μg/m3. Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 6,7 μg/m3, minimalna 5,0 μg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 11,7 μg/m3.


ČAĐ
Dnevne koncentracije čađi ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=50 μg/m3 ) ni na jednom mernom mestu. Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 3,5 μg/m3, minimalna <2,0 μg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 7,4 μg/m3. Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM2 Mikronaselje je 3,7 μg/m3, minimalna <2,0 μg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 8,6 μg/m3.


TSP
Dnevne koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=120 μg/m3) ni na jednom mernom mestu. Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 25,8 μg/m3, minimalna 13,1 μg/m3 i maksimalna dnevna je 39,9 μg/m3 . Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM2 - Mikronaselje je 25,1 μg/m3, minimalna 17,3 μg/m3 i maksimalna dnevna je 34,9 μg/m3.


PM10
Dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV=50 μg/m3) ni na jednom mernom mestu. Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 17,8 μg/m3, minimalna 16,3 μg/m3 i maksimalna dnevna je 21,1 μg/m3. Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 17,4 μg/m3, minimalna 6,6 μg/m3 i maksimalna dnevna je 24,7 μg/m3.


PM2.5
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 na mernom mestu MM1- Ulica Kralja Petra I br. 70 je 10,2 µg/m3, minimalna 5,5 µg/m3 i maksimalna dnevna je 15,2 µg/m3.


UTM
Mesečne vrednosti sadržaja ukupnih taložnih materija ne prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK= 450 mg/m2 dan) ni na jednom mernom mestu.

 

Za dodatne informacije u vezi izveštaja za tekući mesec možete se obratiti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Kikinda u kancelariji broj 87, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike