Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Maj 2016.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Rudarskog Instituta doo Beograd, Laboratorija za zaštitu životne sredine (br. ugovora V-404-10/2016-15), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec maj 2016. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

SO2
Dnevne koncentracije sumpor-dioksida ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV = 125 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 11,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 11,6 µg/m3.

NO2
Dnevne koncentracije azot-dioksida ne prekoračuju ni tolerantnu vrednost (TV=105 µg/m3) ni graničnu vrednost (GV=85 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 19,3 µg/m3, minimalna 2,5µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 66,9 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 9,6 µg/m3, minimalna 6,1 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 13,1 µg/m3.

ČAĐ
Dnevne koncentracije čađineprekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=50 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 5,1 µg/m3, minimalna <2,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 11,1 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 4,2 µg/m3, minimalna <2,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 9,2 µg/m3.

TSP
Dnevne koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=120 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 27,4 µg/m3, minimalna 21,3 µg/m3 i maksimalna dnevna je 43,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM2- Mikronaseljeje 25 µg/m3, minimalna 18,6 µg/m3 i maksimalna dnevna je 32,9 µg/m3.

PM10
Dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV=50 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70je 7,1 µg/m3, minimalna 6,2 µg/m3 i maksimalna dnevna je 8,1 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM2-Mikronaseljeje 19,2 µg/m3, minimalna 15,0 µg/m3 i maksimalna dnevna je 23,5 µg/m3.

PM2.5
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 4,9µg/m3, minimalna 2,9 µg/m3 i maksimalna dnevna je 8,4 µg/m3.

UTM
Mesečne vrednosti sadržaja ukupnih taložnih materija ne prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK= 450 mg/m2dan) ni na jednom mernom mestu.

Za dodatne informacije u vezi izveštaja za tekući mesec možete se obratiti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Kikinda u kancelariji broj 87, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike