Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Mart 2005.

Tokom marta koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama normale (GVI- granična vrednost imisije je 450 mg/m2/dan) propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (a sa njima, možemo reći, i koncentracije rastvorljivih - sa sulfatima, hloridima, amonijum jonom, kalcijumom i magnezijumom - i nerastvorljivih materija).

Međutim, koncentracije teških metala odstupaju od normi Pravilnika na mernom mestu ZZZZ, gde je izmerena vrlo visoka koncentracija cinka od 9173 µg/m2/dan (GVI je 400 µg/m2/dan) i na mernom mestu Mikronaselje, gde je izmerena koncentracija od 780,7 µg/m2/dan. Na mernom mestu ZZZZ je izmerena povišena koncentracija kadmijuma od 7,6µg/m2/dan u odnosu na GVI koja iznosi 5µg/m2/dan . Koncentracije žive su minimalne i uglavnom ispod granice detekcije.

Dakle, konstatujemo i dalje diskontinuirane povišene vrednosti koncentracija cinka uz povremene pojave povišenih vrednosti koncentracija kadmijuma, što je bila karakteristika čitave prethodne godine.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su takođe u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom. Na mernom mestu ZZZZ izmerena prosečna vrednost koncentracije prizemnog ozona iznosi 87,7 µg/m³ i minimalno je povećana u odnosu na GVI koja za prizemni ozon iznosi 85µg/m³. Povišene vrednosti koncentracije ozona su registrovane tokom četrnaest dana marta, što čini 45,16% ukupnih merenja. Može se smatrati da je uzrok ovako visokim koncentracijama prizemnog ozona, najverovatnije smog koji nastaje najvećim delom iz individualnih ložišta.

Tokom marta izvršeno je merenje aerozagađenja i na lokaciji ekonomije u Novim Kozarcima i to aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Koncentracije ukupnih taložnih materija kao i koncentracije rastvorenih i nerastvorenih materija su u odnosu na Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92, u granicama normalnih vrednosti. Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka su takođe u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija žive je minimalna i iznosi < 0,012 a to je nešto iznad granice detekcije.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike