Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Februar 2017.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Rudarskog Instituta doo Beograd, Laboratorija za zaštitu životne sredine (br. ugovora V-404-10/2016-15), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec februar 2017. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

SO2
Dnevne koncentracije sumpor-dioksida ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV = 125 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu,
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je <10,0 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 17,7 µg/m3.


NO2
Dnevne koncentracije azot-dioksida ne prekoračuju ni tolerantnu vrednost (TV=105 µg/m3) ni graničnu vrednost (GV=85 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 11,1 µg/m3, minimalna 5,6 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 20,9 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 9,9 µg/m3, minimalna 4,4 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 16,8 µg/m3.


ČAĐ
Dnevne koncentracije čađi ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=50 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 11,1 µg/m3, minimalna 3,5 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 29,6 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 9,9 µg/m3, minimalna < 2,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 25,9 µg/m3.


TSP
Dnevne koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) ne prekoračuje maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=120 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 47,7 µg/m3, minimalna 30,0 µg/m3 i maksimalna dnevna je 62,1 µg/m3,
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM2- Mikronaselje je 51,4 µg/m3, minimalna 30,4 µg/m3 i maksimalna dnevna je 65,5 µg/m3,


PM10
Dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV=50 µg/m3) dva dana na mernom mestu MM1- Ulica Kralja Petra I br.70 i četiri dana na mernom mestu MM2 – Mikronaselje.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 50,6 µg/m3, minimalna 16,4 µg/m3 i maksimalna dnevna je 92,8 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 64,4 µg/m3, minimalna 19,5 µg/m3 i maksimalna dnevna je 114,8 µg/m3.


PM2,5
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM2,5 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 63,1 µg/m3, minimalna 46,8 µg/m3 i maksimalna dnevna je 116,7 µg/m3.


UTM
Mesečne vrednosti sadržaja ukupnih taložnih materija ne prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK= 450 mg/m2dan) ni na jednom mernom mestu.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike