Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Mart 2017.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Rudarskog Instituta doo Beograd, Laboratorija za zaštitu životne sredine (br. ugovora V-404-10/2016-15), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec mart 2017. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

SO2
Dnevne koncentracije sumpor-dioksida ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV = 125 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu,
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je <10,0 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je <10,0 µg/m3.


NO2
Dnevne koncentracije azot-dioksida ne prekoračuju ni tolerantnu vrednost (TV=102 µg/m3) ni graničnu vrednost (GV=85 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 9,7 µg/m3, minimalna 3,3 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 17,1 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 10,8 µg/m3, minimalna 6,1 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 19,2µg/m3.


ČAĐ
Dnevne koncentracije čađi ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=50 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 9,4 µg/m3, minimalna < 2,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 18,6 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 8,9 µg/m3, minimalna < 2,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 22,7 µg/m3.


TSP
Dnevne koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) ne prekoračuje maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=120 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 41,8 µg/m3, minimalna 21,4 µg/m3 i maksimalna dnevna je 62,4 µg/m3,
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM2- Mikronaselje je 50,6 µg/m3, minimalna 21,1 µg/m3 i maksimalna dnevna je 86,2 µg/m3,


PM10
Dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV=50 µg/m3) jedan dan na mernom mestu MM1- Ulica Kralja Petra I br.70 i dva dana na mernom mestu MM2 - Mikronaselje.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 38,7 µg/m3, minimalna 22,4 µg/m3 i maksimalna dnevna je 68,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 43,6 µg/m3, minimalna 22,6 µg/m3 i maksimalna dnevna je 91,7 µg/m3.

PM2,5
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM2,5 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 41,5 µg/m3, minimalna 29,4 µg/m3 i maksimalna dnevna je 64,3 µg/m3.


UTM
Mesečne vrednosti sadržaja ukupnih taložnih materija ne prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK= 450 mg/m2dan) ni na jednom mernom mestu.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike