Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javno nadmetanje za prodaju putničkih vozila

 Na osnovu člana 33 stav 2. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS.“, BR, 72/2011,88/2013,105/2014) i člana 51 stav 1. tačka 16. Statuta opštine Kikinda (“ Službeni list opštine Kikinda “ , broj 04/2006-prečišćeni tekst, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 i 39/2012 ), predsednik opštine Kikinda, doneo je

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA

Preuzmite tekst oglasa

Nazad