Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

ZAKLJUČAK O OBUSTAVI JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 17. i 18. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“, broj 31/2021), Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 21846 KO Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 3/2023), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, donosi

ZAKLJUČAK
O OBUSTAVI JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

 

Preuzmite zaključak

Nazad