Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Oglas za otuđenje i davanja u zakup garaža iz javne svojine Opštine Kikinda

 Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o davanju u zakup i otuđenju garaža iz javne opštine Kikinde («Sl.list opštine Kikinda», broj 31/15 i 32/15-ispravke tehničke greške ) i člana 94. Statuta opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik opštine Kikinda, raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GARAŽA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa

Nazad