Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/1 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana. 18. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“, broj 31/2021), Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 9538/1 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 5/2024), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje


OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/1 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite oglas

Nazad