Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Autokuća

 Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), člana 52. tačka 15. Statuta Grada Kikinde (“ Službeni list Grada Kikinde “, broj 1/2016-prečišćeni tekst), gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE kat. parc.br. 10735/1 k.o. Kikinda PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Preuzmite kompletan tekst oglasa

Nazad