Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Luna park

J A V N I   O G L A S
ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA U TOKU USKRSA I PRVOG MAJA U KIKINDI 2016. GODINE

Izdavanje u zakup javne površine sprovešće se u postupku prikupljanja pisanih ponuda.

Preuzmite tekst javnog oglasa
 

Nazad