Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Garaže 2016.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Rešenja o otuđenju i davanju u zakup garaža iz javne svojine grada Kikinde («Sl.list grada Kikinde», broj 12/16 ) gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GARAŽA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite kompletan tekst oglasa
 

Nazad