Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 4 i člana 1. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 4 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP - Istraživanje i razvoj” d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i Grada Kikinde (u daljem tekstu: Grad), broj: V-561-16/2015 od 26.10.2015. god. i člana 9. tačka 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala pomoći dana 17.02.2017. godine donosi

O D L U K U

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Preuzmite odluku

Nazad