Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat br. 5 (u daljem tekstu: Potprojekat br. 5), Ugovora o realizaciji stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Društva sa ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i grada Kikinda (u daljem tekstu: Grad), zavedenim kod Komesarijata pod brojem 9- 9/233-1/2014 od 29. oktobra 2015. godine, kod JUPa pod brojem 6548 od 30. oktobra 2015. godine i kod Grada Kikinde pod brojem V- 561-17/2015 od 26. oktobra 2015 (u daljem tekstu: Ugovor o realizaciji stambene izgradnje) i člana 7. stav 1., člana 8. stav 1. tačka 3) i člana 14. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija), donosi

ODLUKU

o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

Preuzmite odluku

Nazad