Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Rang lista Konkursa za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2

Komisija za sprovođenje postupka za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2 u Kikindi na osnovu člana 9. stav 5 . O dluke o raspolaganju stanovima opštine Kikinda na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje („Sl.list opštine Kikinda“, broj 23/2015 ) utvrđuje

RANG LISTU

za lica koja ispunjavaju sve tražene uslove iz Konkursa za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2 (između Ul. Nemanjina i Trga srpskih dobrovoljaca) objavljenom u nedeljnom lokalnom listu “KIKINDSKE” dana 10.02.2017. godine i Konkursa objavljenom u nedeljnom lokalnom listu “KIKINDSKE” dana 17.03.2017. godine

Preuzmite rang listu

Nazad