Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Oglas za javno nadmetanje za prodaju putničkog vozila

Na osnovu člana 311. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US) i člana 52. Statuta grada Kikinda (“Službeni list grada Kikinde“, broj 1/2016-prečišćeni tekst i 17/2016), gradonačelnik grada Kikinde dana 14.06.2017. godine raspisuje

 

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA

Preuzmite oglas

Nazad