Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Obaveštenje za Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj V-561-5/2016 od 28. januara 2016. godine, a u vezi sa Ugovorom o donaciji za realizaciju Potprojekta br. 4 Regionalnog stambenog programa zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektom – Istraživanje i razvoj d.o.o. i grada Kikinda, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekta br. 4 – građevinski materijal, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom najmanje 20 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja.

OBAVEŠTAVA

Podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom najmanje 20 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja, da će Konačna odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kikinde, dodelom 24 paketa građevinskog materijala biti objavljena sutra, 13.04.2017. godine na oglasnoj tabli grada Kikinde i mesnih zajednica na koji se javni poziv odnosi, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije RS i na internet prezentaciji grada Kikinda.

Nazad