Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini grada kikinde prikupljanjem pismenih ponuda

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 24/12, 48/15 ,99/15 i 42-2017) i člana 52. stav 1. tačka 15. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/16 - prečišćen tekst, 17/16) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 16.05.2017. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
GRADA KIKINDE


i raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite tekst oglasa
Preuzmite prijavni formular

Nazad