Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA U NAKOVU

Na osnovu člana 52. tačka 15. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 1/16 - prečišćen tekst, i 17/16) i člana 8. stav 1. Odluke o postavljanju kioska („Službeni list opštine Kikinda“, broj 7/14 i 14/15) gradonačelnik grada Kikinde, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA
U NAKOVU
i raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA U NAKOVU

Javni oglas

Nazad