Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSEBNIH DELOVA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 8823 K.O. KIKINDA

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine posebnih delova objekta na katastarskoj parceli broj 8823 k.o. Kikinda (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 12/2017) , gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE POSEBNIH DELOVA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 8823 K.O. KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa

Nazad