Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

Na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl.glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 38/15), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017.godinu; Odluke o učešću u finasiranju programa ili mera aktivne politite zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja u 2017. godini Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-0036/2017-24 od 29.03.2017.godine, Lokalnog akcionog plana grada Kikinda usvojenog odlukom V-112-4/2017 od 30.01.2017. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2017.godinu broj V 400-22/2017 od 21.04.2017. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA (LAPZ sufinansiranje)

Raspisuje

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

Preuzmite javni konkurs
Preuzmite prijavu za javne radove

Nazad