Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

NABAVKE OPREME NAMANJENE POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

 Na osnovu člana 14.Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.41/2009, 10/2013-dr.zakon i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“, broj 22/2016), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj XI -320-42/2017 od 05.04.2017.godine , gradonačelnik grada Kikinde dana, 18.07.2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU NABAVKE OPREME NAMANJENE POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Preuzmite tekst javnog poziva

Nazad