Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Kratkoročni krediti za nabavku obrtnih sredstava uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade

 Na osnovu “Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja“ i mere programa 01- subvencionisanje kamata/naknada za sredstva koja će se uzimati od fondova i banaka, koji je donet od strane Gradskog veća Grada Kikinde broj XI – 320 – 42/2017 od 11.04.2017.godine,
Gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje:

JAVNI POZIV

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kretkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade

Preuzmite tekst javnog poziva

Nazad