Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU IZGRADNJE EKSPLOATACIONIH BUNARA

 Na osnovu člana 14.Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.41/2009, 10/2013-dr.zakon i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“, broj 22/2016), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj XI -320-42/2017 od 05.04.2017.godine , gradonačelnik grada Kikinde dana, 18.07.2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU IZGRADNJE EKSPLOATACIONIH BUNARA

Preuzmite tekst javnog poziva

OBAVEŠTENJE

Na osnovu raspisanog Javnog poziva uz učešće grada Kikinde u sufinansiranju eksploatacionih bunara broj V-320-209/2017 od 18.07.2017.godine i Javnog poziva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava, uz učešće grada Kikinde u subvencionisanju naknade broj V-320-207/2017 od 17.07.2017.godine, Kancelarija za poljoprivredu gradske uprave grada Kikinde, obaveštava sva zainteresovana poljoprivredna gazdinstva da je rok za podnošenje prijava po gore navedenim javnim pozivima, produžen i to:

- Javni poziv, uz učešće grada Kikinde u sufinansiranju eksploatacionih bunara broj V-320-209/2017 – Rok za prijavu do 31.09.2017. godine

- Javnog poziva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava,uz učešće grada Kikinde u subvencionisanju naknade broj V-320-207/2017- Rok za prijavu do 01.12.2017. godine.

Imre Kabok
Član gradskog veća zadužen za poljoprivredu

Nazad