Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“, broj 22/2016), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj XI -320-42/2017 od 05.04.2017.godine , gradonačelnik grada Kikinde dana, 28.08.2017. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE
POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

Preuzmite tekst javnog poziva

Nazad