Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Izdavanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka

Na osnovu člana 52. i 95. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ ,br. 1/2016- prečišćen tekst), i Zaključka Gradskog veća grada Kikinde broj II-06-39/2017 od 12.09.2017 godine, Gradonačelnik grada Kikinde , dana 12.09.2017. godine, utvrdio je i javno objavljuje:

J A V N I O G L A S
ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA U TOKU MANIFESTACIJE DANI LUDAJE 2017. GODINE

Preuzmite javni oglas

Nazad