Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni oglas za otuđenje pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 108/2016, dr.zakon i 113/2017), i Rešenja o otuđenju pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinda , dana 03.04.2018.godine, doneo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

i raspisuje

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite oglas

Nazad