Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni oglas za izdavanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka

Na osnovu Zaključka Gradskog veća Grada Kikinda broj: II-06-13/2018, Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup javne površine za postavljanje luna parka, dana 11.04.2018. godine utvrdila je i javno objavljuje:

J A V N I  O G L A S

ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA POVODOM PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U KIKINDI 2018. GODINE

Preuzmite oglas

Nazad