Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni poziv bankama

Na osnovu “Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde za 2018.godinu “ i mere podrške 100.2 Kreditna podrška, koji je donet od strane gradskog veća Grada Kikinde broj III-03-320-39/2018 15.05.2018.godine, a uz predhodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-00-02534/2018-09 od 10.04.2018.godine, gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje;


J A V N I  P O Z I V

Bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Kikinde, uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava

Preuzmite tekst javnog poziva

Nazad