Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni poziv za učeće grada Kikinde u sufinansiranju izgradnje eksploatacionih bunara i sistema za navodnjavanje “kap po kap”

Na osnovu člana 14.Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.41/2009, 10/2013-dr.zakon i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2018.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 34/2017), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-03-320-39/2018 od 30.03.2018.godine , Gradonačelnik grada Kikinde dana, 17.05.2018. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V

ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU IZGRADNJE EKSPLOATACIONIH BUNARA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE “KAP PO KAP”

 

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite zahtev

Nazad