Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni poziv za učešće grada Kikinde u sufinansiranju mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2018.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 34/2017), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-03-320-39/2018. od 30.03.2018.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, dana 17.05.2018. godine, raspisuje

J A V N I  P O Z I V

ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE
POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

 

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite zahtev (rasna grla)
Preuzmite zahtev (veštačko osemenjavanje)

Nazad