Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni oglas za otuđenje pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde

 Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 108/2016, dr.zakon i 113/2017), i Rešenja o otuđenju pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinda , dana 28.05.2018.godine, doneo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

i raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I
- Predmet javnog nadmetanja -

1. Predmet otuđenja je pokretna imovina, u svojini grada Kikinde, odnosno 45 (četrdese i pet) komada junica i krava, preostalih nakon održane licitacije.

Preuzmite ceo oglas
Preuzmite formular

Nazad