Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Oglas za pribavljanje zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde

 Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016 i 113/2017 ) i Rešenja o pribavljanju zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 10/2018),Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U JAVNU SVOJINU
GRADA KIKINDE

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, katastarske parcele površine od minimum 1500 m2 do 1700 m2 koju čine zemljište sa dva ili više objekata na predmetnoj parceli s tim što bar jedan od objekata mora da ispunjava uslove da se u njemu može izgraditi multifunkcionalna sala za veći broj kulturnih sadržaja.

Preuzmite ceo oglas

Nazad