Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 3913/2 k.o. Mokrin

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014 i 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine katastarske parcele broj 3913/2 k.o. Mokrin (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 10/2018) , Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 3913/2 K.O. MOKRIN

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, neizgrađeno građevinsko zemljište kat. parcela broj 3913/2 k.o. Mokrin, površine 1746 m2, upisana u list nepokretnosti broj 750 k.o. Mokrin.

Preuzmite ceo oglas

Nazad