Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kikinde, dodelom paketa građevinskog materijala

U skladu sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za Razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim stambenim programom - Potprojekat 7 i na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika i Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova, broj V- 561-16/2018 od 06.07.2018. godine, a u skladu sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10, u daljem tekstu: Zakon) Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala (u daljem tekstu: Komisija) grada Kikinde, dana 18.07.2018. godine objavljuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kikinde, dodelom paketa građevinskog materijala

Preuzmite konačnu listu
 

Nazad