Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE STANA U MOKRINU

Na osnovu Rešenja o otuđenju posebnog dela objekta-stana na katastarskoj parceli broj 2150 k.o. Mokrin iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 27/2018), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE STANA U MOKRINU

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, prikupljanjem pismenih ponuda, posebni deo objekta-trosoban stan površine od 114,00 m2, pod broj stana E2 u zgradi zdravstva u Mokrinu, ulica Svetog Save broj 75, na katastarskoj parceli broj 2150 k.o. Mokrin po početnoj ceni od 19.380,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.

Preuzmite oglas

Nazad