Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLASNI PANOI - BILBORDI

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 6/2016) i člana 30. Odluke o oglašavanju („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2017) Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana 18.04. 2019. godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA STICANJE PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA-BILBORDA

Preuzmite odluku

Nazad