Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) i Rešenja o pribavljanju zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, broj 18/2019), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje


OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

 

Preuzmite oglas

Nazad