Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016,113/2017 i 95/2018 ) i Rešenja o pribavljanju nepokretnosti u Kikindi u javnu svojinu grada Kikinde (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 33/2019),Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, nepokretnosti koju čine: katastarska parcela površine od maksimum 400 m2 sa stambenim objektom površine između 100 i 150 m2 koji sadrži kuhinju, kupatilo i minimum dve sobe.

Katastarska parcela sa objektima koja je predmet pribavljanja mora biti u Kikindi.

Preuzmite oglas

Nazad