Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKIH PARCELA BROJ 1271 I 1276 U K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju katastarskih parcela broj 1271 i 1276 u k.o. Bašaid („Službeni list grada Kikinde“, broj 15/2020) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKIH PARCELA BROJ 1271 I 1276 U K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKIND
E

Preuzmite oglas

Nazad