Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE STANA BROJ 15 U STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI (OBEJKAT C2) U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA

Na osnovu Rešenja o otuđenju stana broj 15 u stambeno-poslovnoj zgradi (objekat C2) u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2020), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE STANA BROJ 15 U STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI (OBEJKAT C2) U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, stana u stambeno - poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada) ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 3, i to:

stan broj 15 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, dvosoban, površine 48,00 m2, po početnoj ceni od 30.480,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Preuzmite oglas

Nazad