Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/31 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 9538/31 k.o. Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 31/2021) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/31 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, katastarske parcele broj 9538/31 k.o. Kikinda, upisane u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda

Preuzmite oglas

Nazad