Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKTA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-dr.zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i Rešenja o pribavljanju zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, broj 31/2021), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKTA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, katastarska parcela koju čine zemljište sa poslovnom zgradom ukupne građevinske površine do 1200 m2, u kojoj se nalazi minimum 10 prostorija, za potrebe udruženja građana, velika sala uslovna za održavanje kulturnih događaja, za potrebe meštana Banatske Topole.

Preuzmite oglas

Nazad