Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

O D L U K A O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KORISNIKA JAVNE POVRŠINE ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA

Na osnovu člana 10. Odluke o postavljanju kioska („Službeni list grada Kikinde“, broj 6/2021), na predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde godine donosi

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KORISNIKA JAVNE POVRŠINE ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA

 

Preuzmite oglas

Nazad