Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 1077/11 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 18. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“, broj 31/2021) Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 1077/11 k.o. Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2022) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 1077/11 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, katastarske parcele broj 1077/11 k.o. Kikinda, upisane u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda, radi izgradnje objekata koji su predviđeni važećim planskim dokumentom

Preuzmite oglas

Nazad