Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

DRUGI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 31A i člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i člana 55, tačka 12 Statuta grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, broj 4/2019 ), i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V- 463 -25 /2022-1 od 10.03.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:


DRUGI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-


Preuzmite oglas

Nazad