Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 165 K.O. BANATSKO VELIKO SELO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 17. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“ , broj 31/2021) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 165 k.o. Banatsko Veliko Selo („Službeni list grada Kikinde“, broj 9/2022) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 165 K.O. BANATSKO VELIKO SELO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE


Preuzmite oglas

Nazad