Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl. glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020 ), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ( ,,Sl. glasnik RS“, br. 53/2012) i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V- 463 -25 /2022 od 11.02.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-

Preuzmite oglas
 

Nazad