Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA ZA NABAVKU BICIKALA

Na osnovu člana 16. Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde „Službeni list grada Kikinde“, br. 22/22 od 26. avgusta 2022. godine i Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde, broj II-06-39/2022 od 05.10.2022. godine, Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA (GRAĐANIMA) ZA NABAVKU BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

 

Preuzmite javni poziv

Preuzmite prijavni obrazac

Preuzmite izjavu o članovima domaćinstva

Preuzmite izjavu o saglasnosti o obradi podataka

Preuzmite preliminarnu listu

Preuzmite konačnu listu

Nazad