Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

J A V N I O G L A S ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 7885/3 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 17. Odluke o građevinskom zemljištu (''Službeni list grada Kikinde'', br. 31/21) i Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 7885/3 K.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde (''Službeni list grada Kikinde'', br. 25/22), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

J A V N I O G L A S
ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 7885/3 K.O. KIKINDA
IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

 

Preuzmite oglas

Nazad